Bijeenkomsten circulair bouwen

Bijeenkomsten sector bouw 2022

Er zijn de volgende bijeenkomsten in 2022 georganiseerd of worden nog georganiseerd.

6 april 2022
Lezing professor Jan Jonker
Circulair ondernemen van pionieren naar ondernemen

12 mei 2022
Ontbijtsessie opstart sectorgroep bouw

17 en 18 juni 2022
Innofuture
bassisschoolleerlingen interesseren voor circulair bouwen

september 2022
vervolgbijeenkomst sector bouw

najaar 2022
vervolgbijeenkomst sector bouw