Provincie Overijssel
Gemeente Hardenberg
Leader +
Hibertad is mede mogelijk gemaakt door Leader+, Europees Landbouwfonds, Provincie Overijssel en Gemeente Hardenberg

Stichting Hibertad is een onafhankelijke stichting die zich richt duurzaamheid. De stichting is opgericht rondom een duurzaam gebouw waarin materialen en installaties worden getest en waar wordt verteld over duurzaamheid.

De specifieke doelgroepen van Hibertad zijn enerzijds het bedrijfsleven en anderzijds de jeugd. De jeugd heeft de toekomst en moet bewust worden over dit onderwerp. Maar de jeugd kan ook de ‘ondernemer van nu’ helpen om problemen anders aan te pakken. Het bedrijfsleven, en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijven tenslotte, hebben de sleutel in handen om de wereld te veranderen.

Eind 2009 is de stichting Hibertad opgericht en november 2011 is het gebouw geopend. In haar relatief korte bestaan is er veel veranderd rondom het thema duurzaamheid. Destijds was de focus op (technische) oplossingen. Tegenwoordig gaat het debat rondom duurzaamheid met name over het organiseren ervan. Uiteraard is Hibertad met deze verandering mee veranderd.

Men kan zich bij Hibertad verwonderen over hoe puur en anders duurzaamheid kan zijn. Zich verwonderen over nieuwe manieren van het organiseren. Boven alles zijn we ons bewust dat we moeten veranderen. Hibertad wil daarbij de inspiratiebron zijn.

Stichting Hibertad

Molensteen 5

7773 NM Hardenberg

0 5 2 3 -2 6 1 5 6 6
(via Dijkhuis alleen kantooruren)

info @ hibertad.nl

Unieke bezoekers in het Hibertad-gebouw vanaf 2011