Voor jeugd en bedrijf

Hibertad

duurzaam en circulair

Over ons

Kennis delen

Bewustwording

Duurzaam en circulair

Duurzaamheid is een containerbegrip. Het woord is in de afgelopen jaren veel als marketingterm misbruikt en heeft daarmee aan waarde verloren. En dat is jammer, want duurzame ontwikkeling is belangrijker dan ooit. Tegenwoordig is de circulaire economie ook een populaire term aan het worden.
Duurzaamheid en circulariteit vullen elkaar aan. Duurzaamheid gaat over effect op korte termijn en circulariteit over effecten in de toekomst. Beide zijn belangrijk en noodzakelijk.
Focus van Hibertad ligt op de gebouwde omgeving: de bouw. Vandaar dat Hibertad een centrum genoemd kan worden voor duurzaam en circulair bouwen.

Inspirerend

Gebouw Hibertad

Hibertad is in de eerste plaats opgezet als een testgebouw; in het bedrijfspand van ruim 2000 m2 werden in 2010 diverse duurzame materialen en technieken toegepast. Van zonnepanelen tot een sedumdak en verticale tuin, van verschillende soorten verlichting tot warmte installaties, isolatie en methoden voor hergebruik van water. Veel van deze materialen en technieken zijn ondertussen heel gebruikelijk geworden. Dus als testgebouw wordt het al lang niet meer ingezet. Maar Hibertad is veel meer geworden dan een gebouw. Er wordt naast duurzaamheid ook kennis gedeeld over bouwbiologie en circulair bouwen. En voor scholen wordt er jaarlijks een challenge gehouden over duurzame onderwerpen. Het blijft dus een inspirerend centrum, ook los van het gebouw.