Circulair bouwen

Bijeenkomsten 2022

Circulair bouwen

In Hardenberg is vanuit een initiatief van ondernemers, overheid en onderwijs een team samengesteld die de circulaire economie in de gemeente probeert aan te jagen. Gekozen is om dit in sectoren te doen en aan te sluiten bij bestaande netwerken. Voor de sector bouw is Hibertad daarvoor het aangewezen netwerk. Hibertad is al jaren bezig met duurzaam en circulair ondernemen en richt zich op de gebouwde omgeving.

Er wordt gekozen om bouwgerelateerde ondernemers samen te laten komen en te zoeken naar nieuwe business modellen. De groep is heel divers van sloper tot bouwer en van bouwmaterialenleverancier tot schilder.

De potentiële circulaire projecten zullen samen met Hibertad en de gemeente verder worden uitgewerkt tot kansrijke samenwerkingsprojecten en concrete nieuwe business modellen.

John Bakker van het Ondernemershuis Vechtdal vervult hierbij de rol als contactpersoon/coördinator.