Sectorgroep Bouw

Krachtteam Circulair Hardenberg

Circulair bouwen Hardenberg

In Hardenberg is vanuit een initiatief van ondernemers, overheid en onderwijs een team samengesteld die de circulaire economie in de gemeente probeert aan te jagen. Gekozen is om dit in sectoren te doen en aan te sluiten bij bestaande netwerken. Voor de sectorgroep bouw is Hibertad daarvoor het aangewezen netwerk. Hibertad is al jaren bezig met duurzaam en circulair ondernemen en richt zich op de gebouwde omgeving.

Namens de ondernemers in de bouwsector in Hardenberg zijn de volgende personen/bedrijven de vertegenwoordiger in deze sectorgroep:
Peter Kuiper (Lennips Schilderwerken), Wilco de Lange (Instaplan), Roel Tromp (RJ Solutions), Jos Vogelzang (Vogelzang dakelementen), , Eberhard Dijkhuis (Dijkhuis bouwteam van waarde).

 

Doelstelling is om samen te werken in Hardenberg en daarmee kansen te creëren voor ondernemers op het gebied van circulair bouwen (in de regio).

Daarbij zijn er de volgende activiteiten:

  • samenwerken rondom een pilotproject in de gemeente Hardenberg om daarmee ervaring op te doen
  • samenwerken met agrarische sector om isolatiematerialen lokaal te verbouwen en te verwerken
  • houtmaterialen hergebruiken in samenwerking met mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt
  • samenwerken in kleine groepen om specifieke kennis te vergaren
  • meldloket voor specifieke praktijkaspecten/problemen die optreden door bijvoorbeeld regelgeving
  • contact circulaire bouwondernemers en gemeente Hardenberg
Bijeenkomsten 2023