Krachtteam Circulair
Hardenberg

Krachtteam Circulair Hardenberg

Krachtteam Circulair Hardenberg

In 2018 is door Hibertad het initiatief genomen om met enkele ondernemers, overheid en onderwijs in de week van de circulaire economie samen te komen. Daar werden intenties uitgesproken om in Hardenberg de circulaire economie onder de aandacht te brengen. De slogan van de gemeente Hardenberg is “de kracht van gewoon doen”. Vanuit die gedachte is het krachtteam circulair Hardenberg opgericht. Met ondersteuning vanuit de gemeente is in 2019 een perspectief circulair Hardenberg opgesteld.

Eerste publieke activiteit daarbij was het voorlezen van het kinderboekje over circulariteit door wethouder Te Rietstap voor enkele basisscholen. Het vervolg zou begin 2020 plaatsvinden met een eerste bijeenkomst met potentieel circulaire ondernemers. Helaas zij de bijeenkomsten door de Corona epidemie uitgesteld tot 2022.

Op 6 april 2022 heeft alsnog de officiële aftrap plaatsgevonden met ondernemers door een middag met ondernemers en als gastspreker professor duurzaam ondernemen Jan Jonker van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De bijeenkomst in april 2022 is gestart met ondernemers uit alle sectoren van de economie. Om niet nieuwe netwerken en organisaties rondom circulair ondernemen op te hoeven richten is gekozen om vervolgens per sector bij bestaande netwerken aan te sluiten. Als eerste is gekozen voor sectoren bouw, maakindustrie, agro en vrije tijdseconomie. Later zullen andere sectoren kunnen volgen of aansluiten.

Per sector zal circulariteit worden opgepakt vanuit bestaande organisaties. Voor de bouw is dat Hibertad voor maakindustrie IQ boulevard voor Agro de Future Farm en de vrijetijdseconomie vanuit Gastvrij Hardenberg.