Hibertad Weconomy

samenwerken aan waardecreatie

Weconomy

Samenwerken aan waardecreatie is het thema van het meest recente boek over nieuwe business modellen. Duurzaamheid is volwassen geworden en mensen in de samenleving komen in beweging. Zo ontstaan er initiatieven rond thema’s die er toe doen, zoals voedsel, energie en zorg. Jan Jonker noemt dit ook wel de Weconomy. Jan Jonker is hoogleraar duurzaamheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en werkt al jaren aan onderzoek naar deze nieuwe business modellen. Hibertad ondersteunt het onderzoek van Jan Jonker

De zes stromingen onder de Weconomy zijn:

  • circulaire economie
  • bio based economie
  • functionele economie
  • economie van delen
  • samenwerkings economie
  • zelfproductie economie

Deze nieuwe economieen vragen om nieuwe manieren hoe we met elkaar omgaan. Dat zijn de nieuwe business modellen. Voorbeelden daarvan zijn ruilen, delen, lenen, creëren en sparen.

Bij Hibertad wordt in het gebouw met voorbeelden uitgelegd wat de Weconomy inhoudt.

Nieuwe Business Modellen(te bestellen bij bol.com)