Inspiratie en testlocatie

testlocatie

Testlocatie duurzaamheid Hibertad

Hibertad is in de eerste plaats opgezet als een testgebouw; in het bedrijfspand van ruim 2000 m2 worden (nieuwe) duurzame materialen en technieken toegepast en getest. Van zonnepanelen tot een sedumdak en verticale tuin, van verschillende soorten verlichting tot warmte-installaties, isolatie en methoden voor hergebruik van water. Maar Hibertad is veel meer geworden. Het is een gedachtegoed over een nieuwe manier van samenleven.

We weten allemaal dat het anders moet, maar hoe precies is nog onduidelijk. En ondernemers die nieuwe producten ontwikkelen, stuiten vaak op belemmerende wet- en regelgeving en op afnemers die het niet aandurven zo’n nieuw product in gebruik te nemen. Stichting Hibertad biedt hen gelegenheid om te testen, en fouten maken màg. De gegevens die eruit voortkomen, worden via bij Hibertad voor iedereen beschikbaar gesteld.