Verwonderen en veranderen

Over Hibertad

Hibertad is een onafhankelijke stichting die zich richt duurzaamheid. De stichting is opgericht rondom een duurzaam gebouw waar sindsdien verteld wordt over duurzaamheid en circulariteit.

Jeugd en ondernemers

De specifieke doelgroepen van Hibertad zijn enerzijds het bedrijfsleven en anderzijds de jeugd. De jeugd heeft de toekomst en moet bewust worden over dit onderwerp. Maar de jeugd kan ook de ‘ondernemer van nu’ helpen om problemen anders aan te pakken. Het bedrijfsleven, en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijven tenslotte, hebben de sleutel in handen om de wereld te veranderen. Eind 2009 is de stichting Hibertad opgericht en november 2011 is het gebouw geopend. In haar relatief korte bestaan is er veel veranderd rondom het thema duurzaamheid. Destijds was de focus op (technische) oplossingen. Tegenwoordig gaat het debat rondom duurzaamheid met name over het organiseren ervan. Uiteraard is Hibertad met deze verandering mee veranderd. Men kan zich bij Hibertad verwonderen over duurzaamheid. Boven alles zijn we ons bewust dat we moeten veranderen. Hibertad wil daarbij de inspiratiebron zijn.

Kernwaarden & Bestuur

Ondanks dat de focus rondom duurzaamheid wat is gewijzigd, blijven de kernwaarden van het eerste uur van Hibertad overeind.

Kennis delen

Kennis delen is de belangrijkste peiler van de Stichting Hibertad. De masterclass bouwbiologie en het netwerk van circulair bouwen in Hardenberg is daar een voorbeeld van.

Bewustwording

Gericht op de jeugd. Dit is onder andere vormgegeven middels de Hibertad Challenge voor ROC's en door kinderboeken.

Bestuur

Het bestuur van Hibertad bestaat uit de volgende personen: Ingrid van der Velde, Willem Boeke, Mark van Mast en Eberhard Dijkhuis.