Hibertad

verwonderen en veranderen

Stichting Hibertad

Stichting Hibertad is een onafhankelijke stichting die zich richt duurzaamheid. De stichting is opgericht rondom een duurzaam gebouw waarin materialen en installaties worden getest en waar wordt verteld over duurzaamheid.

De specifieke doelgroepen van Hibertad zijn enerzijds het bedrijfsleven en anderzijds de jeugd. De jeugd heeft de toekomst en moet bewust worden over dit onderwerp. Maar de jeugd kan ook de ‘ondernemer van nu’ helpen om problemen anders aan te pakken. Het bedrijfsleven, en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijven tenslotte, hebben de sleutel in handen om de wereld te veranderen.

Eind 2009 is de stichting Hibertad opgericht en november 2011 is het gebouw geopend. In haar relatief korte bestaan is er veel veranderd rondom het thema duurzaamheid. Destijds was de focus op (technische) oplossingen. Tegenwoordig gaat het debat rondom duurzaamheid met name over het organiseren ervan. Uiteraard is Hibertad met deze verandering mee veranderd.

Men kan zich bij Hibertad verwonderen over hoe puur en anders duurzaamheid kan zijn. Zich verwonderen over nieuwe manieren van het organiseren. Boven alles zijn we ons bewust dat we moeten veranderen. Hibertad wil daarbij de inspiratiebron zijn.

 

Ondanks dat de focus rondom duurzaamheid wat is gewijzigd, blijven de kernwaarden van het eerste uur van Hibertad overeind. Deze kernwaarden van Hibertad zijn:

Kennis delen
Kennis delen is de belangrijkste peiler van de Stichting Hibertad.

Bewustwording
Tweede peiler van Hibertad is bewustwording, in eerste instantie gericht op de jeugd. Dit is onder andere vormgegeven middels kinderboeken en onderwijsprogramma’s.

Sociale duurzaamheid
De derde peiler tenslotte is sociale duurzaamheid. Het grootste gedeelte van het pand wordt gehuurd door de Baalderborg Groep, een instelling voor gehandicapten- en ouderenzorg, die er een wasserij en een assemblagewerkplaats beheert, waar zo’n 60 cliënten werkzaam zijn.
Stichting Hibertad wil bijdragen aan de participatie van zoveel mogelijk mensen in de samenleving.

 

Bestuur Hibertad
Het bestuur van Hibertad bestaat uit de volgende personen: Ingrid van der Velde, Willem Boeke, Mark van Mast en Eberhard Dijkhuis