Bestuur Hibertad

anbi status

Bestuur Hibertad

ANBI status

De stichting Hibertad is een -voor algemeen nut beoogde- instelling.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Hibertad
RSIN/fiscaal nummer: 8220.27.471
Molensteen 5 – 7773 NM Hardenberg

Doelstelling
Stichting Hibertad heeft als doelstelling: onafhankelijk kennis te ontwikkelen en te delen op het gebied van innovatieve, sociale, ecologische en economische duurzaamheid, alsmede het creëren van bewustwording op het gebied van duurzaamheid bij verschillende doelgroepen waaronder kinderen. Voorts het creëren van netwerk mogelijkheden gerelateerd aan duurzaamheid en het geven van vorm in inhoud aan maatschappelijk-verantwoord-ondernemen. Onder het doel valt verder al hetgeen daarmee verband houdt of tot verwezenlijking van het doel kan bijdragen.

Activiteiten (beleidsplan)

Kennis delen
Kennis delen is de belangrijkste pijler van de Stichting Hibertad. Stichting Hibertad heeft een fysiek kenniscentrum waarin diverse energie installaties in de praktijk worden vergeleken. Het gaat hierbij om verschillende typen en merken zonnecollectoren, PV cellen, warmtepompen, verwarmingsinstallaties en dergelijke. Er wordt gemeten hoeveel energie in en uit de installatie gaat en de resultaten zijn in het gebouw te zien.

Hiberoffice
In het gebouw is Hiberoffice gevestigd. Hiberoffice is het duurzame flexibele en innovatieve kantoorconcept van het kenniscentrum Hibertad. Duurzaam omdat het gebouw met duurzame materialen is gebouwd maar ook energiezuinig is met hernieuwbare energie. Flexibel omdat er geen vierkante meters per jaar maar werkplekken per dagdeel inclusief voorzieningen worden verhuurd. Innovatief omdat innovatieve bedrijven, starters en stagiairs een plek hebben binnen Hiberoffice.

Bijeenkomsten
Er zijn veel bijeenkomsten, presentaties en workshops georganiseerd in en door Hibertad. Hierdoor is de naamsbekendheid van Hibertad sterk vergroot. Er is ook een vaste vrijwilliger die op- en afbouw en catering van de bijeenkomsten verzorgt.

Bewustwording bij kinderen met een leesboekje en voorleesboekje
Hibertad heeft zowel een leesboekje als een voorleesboekje ontwikkeld. Het leesboekje is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 10 – 12 jaar. Het voorleesboekje is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 5 – 7 jaar. Voor beiden geldt dat het leerzame boekjes zijn voor interactief lezen. Ze gaan over het besparen van energie. Kinderen worden uitgedaagd om zelf ook na te denken over hoe ze de wereld een klein beetje kunnen helpen.

Het beloningsbeleid
Artikel 3.5 uit de statuten: ‘De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.’ Stichting Hibertad heeft sinds de oprichting geen salaris, onkosten of vacatiegeld aan bestuursleden betaald.